Tájékoztató

Honlaplátogatás

A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása a vállalkozás jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük. A honlap látogatókról semmilyen egyéb információt nem gyűjtünk.

Kapcsolatfelvétel

Cégünket a honlapon feltüntetett e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a Zenit Coaching jogos üzleti érdeke.

Szerződések, számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban szerződések és számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. Szerződéseinket ügymenetünkből eredő jogos érdek keretében 6 évig tároljuk, míg a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig.

Adattovábbítás

A számlák készítéséhez online számlázó rendszert használunk, ennek rendszerébe a kapcsolódó adatokat továbbítjuk. Továbbá ugyanezen számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel is megosztjuk.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba!
Kijelölt Adatvédelmi Tisztviselőnk elérhetősége:

Kiss Tibor 
tibor@zenit-services.hu

+36 70 618 0126

Az érintett panasszal fordulhat Hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu